हेरचाह निर्देशनहरू

हेरचाह निर्देशनहरू

धुनुहोस् मेसिन, न्यानो, भित्र बाहिर, समान रंग
टम्बल ड्राई कम
ब्लीच केवल गैर-क्लोरीन
ड्राई क्लीन सुख्खा सफा नगर्नुहोस्
फलाम इस्त्री नगर्नुहोस्