Skip to product information
1 of 7

मलाई द्रुत चुम्बन, महिला टी-शर्ट

मलाई द्रुत चुम्बन, महिला टी-शर्ट

Regular price $26.00 USD
Regular price Sale price $26.00 USD
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Kiss Me Quick Tshirt को साथ कसैलाई आफ्नो अचानक स्नेह देखाउनुहोस्

- साइड सिम संग फिट सिल्हूट
- चिल्लो मुद्रण सतहको लागि उच्च सिलाई घनत्व
- सिमलेस डबल-निडल १.३ सेमी कलर
- घाँटी र काँधमा टेप गरिएको
- डबल-सुई आस्तीन र तल हेम्स

View full details