Skip to product information
1 of 9

लेमन आइस महिला टी-शर्ट

लेमन आइस महिला टी-शर्ट

Regular price $26.00 USD
Regular price Sale price $26.00 USD
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
प्रिश्रङ्क जर्सी निटफिट गरिएको सिल्हूट साइड सिमसहितको छपाईको सतहको लागि उच्च स्टिच घनत्व सिमलेस डबल-निडल १.३ सेमी कलरटेप गर्दन र काँधहरू टियर अवे लेबल र डबल-स्याटिन लेबल डबल-निडल स्लिभ र तल्लो हेम्स
View full details