Skip to product information
1 of 6

लुरेपाक, महिला टी-शर्ट

लुरेपाक, महिला टी-शर्ट

Regular price $26.00 USD
Regular price Sale price $26.00 USD
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

त्यो बटरीको चमक पाए! यो लुरेपाक शर्ट तपाईको लागि मात्र बनाइएको हो।

- साइड सिम संग फिट सिल्हूट
- Crewneck कट
- चिल्लो मुद्रण सतहको लागि उच्च सिलाई घनत्व
- सिमलेस डबल-निडल १.३ सेमी कलर
- घाँटी र काँधमा टेप गरिएको
- डबल-सुई आस्तीन र तल हेम्स

View full details